ข้ามไปยังข้อมูลสินค้า
1 จาก 2

20MP C-mount 1.1" Aperture Industrial Camera Lens

20MP C-mount 1.1" Aperture Industrial Camera Lens

ราคาปกติ $0.00
ราคาปกติ ราคาโปรโมชัน $0.00
ลดราคา ขายหมดแล้ว

ดูรายละเอียดทั้งหมด
1. Monochrome focusing for best image quality
2. Higher performance for 10-megapixel cameras
3. Large aperture ratio, low illumination
4. TV distortion is less than 1%
5. The focusing range is from 0.1m to infinity
6. Higher relative illuminance at the corners
  • Introducing the 20MP C-mount 1.1 Aperture Industrial Camera Lens. This lens is designed for industrial applications, providing superior image quality and performance. The lens is constructed with a high-quality optical glass, making it ideal for capturing detailed images and video. The lens features a 1.1 aperture, allowing for excellent light transmission and low-light performance. It also features a C-mount design, which is compatible with many industrial cameras and is easy to install. The lens is also designed to be durable and resistant to dust, moisture, and temperature changes.

  • This lens is perfect for industrial applications, such as security and surveillance, machine vision, and other industrial photography. With its high resolution and wide aperture, it is capable of capturing clear and detailed images, even in low light conditions. The lens also features a wide angle of view, allowing you to capture wide-angle shots without distortion or blur. Additionally, the lens is equipped with a manual focus ring, allowing you to manually adjust the focus for precise results.

  • The 20MP C-mount 1.1 Aperture Industrial Camera Lens is a great choice for industrial applications. It is designed to provide superior image quality and performance, and is durable and resistant to dust, moisture, and temperature changes. With its wide angle of view, manual focus ring, and high resolution, this lens is perfect for capturing detailed images and video in a variety of industrial settings.