ข้ามไปยังข้อมูลสินค้า
1 จาก 11

1.1' C-Mount Camera Lens Machine Vision Lenses

1.1' C-Mount Camera Lens Machine Vision Lenses

ราคาปกติ $875.00
ราคาปกติ ราคาโปรโมชัน $875.00
ลดราคา ขายหมดแล้ว

ดูรายละเอียดทั้งหมด

The C-Mount interface design of this lens makes it compatible with various camera interfaces, making it easy to install and use. Its high-precision bi-telecentric design provides a wide field of view and excellent image positioning accuracy, ensuring clear and accurate images in various application scenarios.

Whether it is quality inspection on automated production lines, logistics sorting, or microscopic imaging in medical equipment, it can provide clear and accurate images with its excellent resolution and high-precision characteristics.

Main features

  • C-Mount interface, suitable for various camera interfaces

  • High-precision bi-telecentric design, wide field of view and excellent image positioning accuracy

  • Excellent resolution performance captures clear, detailed images at both close and far distances

  • High-quality materials and fine processing technology ensure long-term stability and reliability

Application areas

  • Machine vision quality inspection
  • Logistics sorting
  • microscopic imaging
  • Other machine vision applications requiring clear, accurate images