ข้ามไปยังข้อมูลสินค้า
1 จาก 4

5.2MP 50000FPS 3600FPS Ultra High Speed Video Camera

5.2MP 50000FPS 3600FPS Ultra High Speed Video Camera

ราคาปกติ $52,000.00
ราคาปกติ ราคาโปรโมชัน $52,000.00
ลดราคา ขายหมดแล้ว

ดูรายละเอียดทั้งหมด

Warm Tips:

Hard disk is not included, please buy separately as your need! Standard memory is 16GB

Product Description

Introducing the iSpeedy Video Camera, a cutting-edge device designed to capture stunning slow-motion footage with its impressive Maximum Frame Rate of 200000fps recording capability. With its Full Resolution 1.3MP resolution

With its advanced technology, the iSpeedy Video Camera allows you to slow down time and capture the most intricate details of fast-moving objects. From the graceful flight of a hummingbird to the explosive power of a sports car, this camera will reveal the hidden beauty and dynamics of any subject.

The intuitive interface and user-friendly controls make operating the iSpeedy Video Camera a breeze. With just a few simple adjustments, you can customize your recording settings to suit your specific needs. Whether you're shooting indoors or outdoors, in bright light or low light conditions, this camera adapts effortlessly to ensure optimal performance.

Product Parameters

Model Number:iSpeedy36MT51M/C
Warranty:1 Year
Full Resolution:2560×2016
Full Frame Rate:3600fps
Maximum Frame Rate:50000fps
Minimum Exposure Time:1us
Pixel Size:9um
Shutter Mode:Global shutter
Dynamic Range:60dB
Bit Resolution:8bit / 10bit / 12bit
Color:Mono/Color
Data Interface:10 GigE, Adaptive GigE
Standard RAM:Choose from 40G, 80G, 160G
Extended Memory:Choose from 4T, 12T, 20T
Analog Gain:×2、×4、×8
ROI:Supported
Sensitivity:ISO67000(Mono);ISO23000(Color)
Recording Mode:Start, End, Center, Random, Manual

Product List

1*Ultra High Speed camera
1*camera(EFL optional)
1*AC adapter
1*Network Cable
1*E to F Adapter Ring (optional)