ข้ามไปยังข้อมูลสินค้า
1 จาก 4

73000fps 1.3MP Slow Motion Record iSpeedy Video Camera

73000fps 1.3MP Slow Motion Record iSpeedy Video Camera

ราคาปกติ $14,400.00
ราคาปกติ ราคาโปรโมชัน $14,400.00
ลดราคา ขายหมดแล้ว

ดูรายละเอียดทั้งหมด

Warm Tips:

Hard disk is not included, please buy separately as your need! Standard memory is 16GB

Product Description

Introducing the iSpeedy Video Camera, a cutting-edge device designed to capture stunning slow-motion footage with its impressive Maximum
Frame Rate 200000fps recording capability. With its Full Resolution 1.3MP resolution, this camera ensures that every detail is captured in crystal-clear clarity, allowing you to relive and analyze even the most fleeting moments.

The iSpeedy Video Camera is the perfect tool for professionals and enthusiasts alike who want to explore the world of slow-motion videography. Whether you're a scientist conducting experiments or a sports enthusiast looking to analyze athletic movements, this camera will exceed your expectations.

With its advanced technology, the iSpeedy Video Camera allows you to slow down time and capture the most intricate details of fast-moving objects. From the graceful flight of a hummingbird to the explosive power of a sports car, this camera will reveal the hidden beauty and dynamics of any subject.

Product Parameters

Model Number:iSpeedy10MT13M/C-SE
Warranty:1 Year
Full Resolution:1280×1024
Full Frame Rate:1000fps
Maximum Frame Rate:73000fps
Minimum Exposure Time:1us
Pixel Size:14.6um
Shutter Mode:Global shutter
Dynamic Range:60dB
Bit Resolution:8bit / 10bit / 12bit
Color:Mono/Color
Data Interface:10 GigE, Adaptive GigE
Standard RAM:16G, 32G, 64G (Optional)
Extended Memory:1T, 2T, 4T (Optional)
Analog Gain:×2、×4、×8
ROI:Supported
Sensitivity:ISO56000(Mono);ISO21000(Color)
Recording Mode:Start, End, Center, Random, Manual

Product List

1*Ultra High Speed camera
1*camera(EFL optional)
1*AC adapter
1*Network Cable
1*E to F Adapter Ring (optional)