ข้ามไปยังข้อมูลสินค้า
1 จาก 13

Machine Vision Camera C-Mount Compact Double-Telecentric Lenses

Machine Vision Camera C-Mount Compact Double-Telecentric Lenses

ราคาปกติ $330.00
ราคาปกติ ราคาโปรโมชัน $330.00
ลดราคา ขายหมดแล้ว

ดูรายละเอียดทั้งหมด


Designed specifically for machine vision applications, this telecentric lens combines compact construction with superior performance to provide clear images and precise positioning for your various applications.

The C-Mount mount design makes these lenses compatible with a variety of camera mounts, enabling easy installation and use. Their compact size and high-precision manufacturing allow them to perform well in environments with limited space.

The Double-Telecentric design provides a wide field of view and high-precision image positioning, allowing clear and detailed images to be captured regardless of close or long distances. This design also ensures that instantaneous dynamic images can be accurately captured in high-speed production lines and precision inspection applications.

Main features

  • C-Mount interface, suitable for various camera interfaces
  • Compact design suitable for environments with limited space
  • High-precision manufacturing process ensures long-term stability and reliability
  • Wide field of view and high-precision image positioning

Application areas

  • Machine vision quality inspection
  • Object recognition and tracking on high-speed production lines
  • Microscopic Imaging in Medical Devices
  • Other machine vision applications requiring clear, accurate images